Dahiliye

3n

Dermatoloji,Kardiyoloji,Endokrin Bozuklukları,Üriner Sistem sorunları Uzman Hekimlerce değerlendirilerek güncel tedavi protokolleriyle çözüme kavuşturulur.